Format: 20x29 cm
Broj stranica: 248
Šifra proizvoda: 20035

Podravina broj 35

19.91 EUR (150.00 KN)

Ivan VALENT, Siniša KRZNAR, Tatjana TKALČEC
NOVI ARHEOLOŠKI LOKALITETI S METALURŠKOM DJELATNOŠĆU NA PROSTORU PODRAVINE
NEW ARCHEOLOGICAL LOCALITIES WITH SMELTING ECONOMY IN PODRAVINA REGION

Ladislav HEKA
VLAŠKI STATUTI I NJIHOVA USPOREDBA S POVLASTICAMA MAĐARSKIH HAJDUKA
THE VLACH LAW AND ITS COMPARISON TO THE PRIVILEGES OF HUNGARIAN BRIGANDS

Zvonimir IŠTVAN
POVIJEST ŠUMARSTVA PODRAVINE I PRIGORJA – ŠUMARIJA GOLA I LOVIŠTE REPAŠ U PREKODRAVLJU (U POVODU 145. GODIŠNJICE)
HISTORY OF FORESTRY IN PODRAVINA AND PRIGORJE – FORESTRY OFFICE GOLA AND HUNTING-GROUND REPAŠ IN PREKODRAVLJE (ON THE OCCASION OF 145TH ANNIVERSARY)

Monika BALIJA
ISELJAVANJE IZ HRVATSKE – RAZVOJNO I/ILI SIGURNOSNO PITANJE?
EMIGRATION – QUESTION OF DEVELOPMENT AND/OR SAFETY?

Dragutin BABIĆ, Filip ŠKILJAN
ROMI U PITOMAČI: IZMEĐU ETNOMIMIKRIJE I OČUVANJA ROMSKOG IDENTITETA
ROMA IN PITOMAČA: BETWEEN ETHNOMIMICRY AND PRESERVATION OF ROMA IDENTITY

Marko GREGUR
WEISS-MERHAUT-VOŠICKI ILI POGLED U KOPRIVNIČKO IZDAVAŠTVO U PRVIM DESETLJEĆIMA 20. STOLJEĆA
WEISS-MERHAUT-VOŠICKI OR PERSPECTIVES OF PUBLISHING TRADE IN KOPRIVNICA IN THE FIRST DECADES OF THE 20TH CENTURY

Jasna POŽGAN, Ivana POSEDI
RUDNICI UGLJENA NA PODRUČJU MEĐIMURJA I KOPRIVNIČKE PODRAVINE NAKON 1945. GODINE
COAL MINES IN THE AREA OF MEĐIMURJE AND PODRAVINA REGION AROUND KOPRIVNICA AFTER 1945

Hrvoje PETRIĆ
O KRANJCIMA U HRVATSKO-SLAVONSKOJ VOJNOJ KRAJINI OD KRAJA 16. DO POČETKA 18. STOLJEĆA. PRILOG POZNAVANJU SLOVENSKO-HRVATSKIH VEZA U RANOME NOVOM VIJEKU
ABOUT THE PEOPLE FROM CARNIOLA IN CROATIAN-SLAVONIAN MILITARY BORDER FROM THE END OF THE 16TH TO THE BEGINNING OF THE 18TH CENTURY. CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF SLOVENE-CROATIAN RELATIONS IN THE EARLY MODERN PERIOD

Melita SRPAK, Silvija ZEMAN, Goran SABOL
ANALIZA I POSTOJEĆE STANJE IZVORA GEOTERMALNIH VODA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ANALYSIS AND EXISTING STATUS OF GEOTHERMAL WATER SOURCES IN THE VARAŽDIN COUNTY AREA

Lóránt BALI, Nóra HEGEDÚSNÉ BARANYAI
VRIJEDNOSTI I ANALIZA TURIZMA TRIJU ZNAČAJNIH KUPALIŠNIH GRADOVA NA OBALI JEZERA BALATON U DESETLJEĆU I POL 21. STOLJEĆA
VALUE AND ANALYSIS OF TOURISM OF THE THREE SIGNIFICANT BATHING TOWNS AT THE COAST OF THE LAKE BALATON IN THE FIRST DECADE AND A HALF OF THE 21ST CENTURY

Sandra KANTAR, Gordana PINTARIĆ, Kristina SVRŽNJAK
GASTRONOMSKA PONUDA PODRAVINE U FUNKCIJI RURALNOG TURIZMA
GASTRONOMY OFFER OF PODRAVINA IN FUNCTION OF RURAL TOURISM

Silvije JERČINOVIĆ
UTJECAJ POJEDINIH ČIMBENIKA INSTRUMENTA MARKETINGA NA USPJEŠNOST SUBJEKTA LOKALNOG TRŽIŠTA HRANE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
THE EFFECTS OF CERTAIN MARKETING INSTRUMENT FACTORS ON PERFORMANCE OF LOCAL FOOD MARKET SUBJECTS IN KOPRIVNICA – KRIŽEVCI COUNTY

PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
REVIEWS OF NEW BOOKS, MAGAZINES AND CONFERENCES

 • DRAGUTIN FELETAR, IVAN PEKLIĆ: »RADNIK« D.D. KRIŽEVCI, 70 GODINA DJELOVANJA (ĐURO ŠKVORC)
 • CRIS. ČASOPIS POVIJESNOG DRUŠTVA KRIŽEVCI, BROJ 1. /2018. (MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ)
 • IVAN ZVONAR, DVIJE DONJODUBRAVSKE RUKOPISNE PJESMARICE MATIJE FELETARA (MIHAELA CIK)
 • MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP »POVIJEST OKOLIŠA RIJEKE DRAVE« (NIKOLA CIK)
 • DRAŽEN PODRAVEC, MOJ ZELENI ZAVIČAJ (PETRA SOMEK)
 • J. BEDEKOVIĆ, D. FELETAR, M. BERLJAK, L. LOGOŽAR: PRINOSI ZA POVIJEST ŠTRIGOVE. (PETAR FELETAR)
 • RADOVI, BROJ 12/2018. (DRAGUTIN FELETAR)
 • SCIENTIA PODRAVIANA, BROJ 33 (PETAR FELETAR)
 • BRANKO BEGOVIĆ, OPĆINA VELIKI GRĐEVAC (DRAGUTIN FELETAR)
 • DOMINIK KOLARIĆ, ČETIRI KNJIGE: SVATOVSKI OBIČAJI, SJEĆANJE NA PROŠLOST (PETAR FELETAR)
 • PERIVOJ HRVATSKIH VELIKANA – RONDEL UČENIKA GIMNAZIJA U OSIJEKU (DRAGUTIN FELETAR)
 • VLADIMIR LEGAC, KRUNOSLAV MIKULAN, 100 GODINA NASTAVE NA HRVATSKOM JEZIKU I 140 GODINA OD OSNUTKA UČITELJSKE ŠKOLE U ČAKOVCU (PETAR FELETAR)
 • D. FELETAR, H. PETRIĆ, N. ŠETIĆ: ZRINSKI I FRANKOPANI, 100 GODINA OD POVRATKA U DOMOVINU (NIKOLA CIK)
Dodaj u košaricu

Povezani proizvodi

Podravina broj 35

19.91 EUR (150.00 KN)
Podravina broj 36

19.91 EUR (150.00 KN)
Podravina broj 37

19.91 EUR (150.00 KN)
Podravina broj 38

19.91 EUR (150.00 KN)