Format: 20x29 cm
Broj stranica: 248
Šifra proizvoda: 20035

Podravina broj 35

150.00 KN

Ivan VALENT, Siniša KRZNAR, Tatjana TKALČEC
NOVI ARHEOLOŠKI LOKALITETI S METALURŠKOM DJELATNOŠĆU NA PROSTORU PODRAVINE
NEW ARCHEOLOGICAL LOCALITIES WITH SMELTING ECONOMY IN PODRAVINA REGION

Ladislav HEKA
VLAŠKI STATUTI I NJIHOVA USPOREDBA S POVLASTICAMA MAĐARSKIH HAJDUKA
THE VLACH LAW AND ITS COMPARISON TO THE PRIVILEGES OF HUNGARIAN BRIGANDS

Zvonimir IŠTVAN
POVIJEST ŠUMARSTVA PODRAVINE I PRIGORJA – ŠUMARIJA GOLA I LOVIŠTE REPAŠ U PREKODRAVLJU (U POVODU 145. GODIŠNJICE)
HISTORY OF FORESTRY IN PODRAVINA AND PRIGORJE – FORESTRY OFFICE GOLA AND HUNTING-GROUND REPAŠ IN PREKODRAVLJE (ON THE OCCASION OF 145TH ANNIVERSARY)

Monika BALIJA
ISELJAVANJE IZ HRVATSKE – RAZVOJNO I/ILI SIGURNOSNO PITANJE?
EMIGRATION – QUESTION OF DEVELOPMENT AND/OR SAFETY?

Dragutin BABIĆ, Filip ŠKILJAN
ROMI U PITOMAČI: IZMEĐU ETNOMIMIKRIJE I OČUVANJA ROMSKOG IDENTITETA
ROMA IN PITOMAČA: BETWEEN ETHNOMIMICRY AND PRESERVATION OF ROMA IDENTITY

Marko GREGUR
WEISS-MERHAUT-VOŠICKI ILI POGLED U KOPRIVNIČKO IZDAVAŠTVO U PRVIM DESETLJEĆIMA 20. STOLJEĆA
WEISS-MERHAUT-VOŠICKI OR PERSPECTIVES OF PUBLISHING TRADE IN KOPRIVNICA IN THE FIRST DECADES OF THE 20TH CENTURY

Jasna POŽGAN, Ivana POSEDI
RUDNICI UGLJENA NA PODRUČJU MEĐIMURJA I KOPRIVNIČKE PODRAVINE NAKON 1945. GODINE
COAL MINES IN THE AREA OF MEĐIMURJE AND PODRAVINA REGION AROUND KOPRIVNICA AFTER 1945

Hrvoje PETRIĆ
O KRANJCIMA U HRVATSKO-SLAVONSKOJ VOJNOJ KRAJINI OD KRAJA 16. DO POČETKA 18. STOLJEĆA. PRILOG POZNAVANJU SLOVENSKO-HRVATSKIH VEZA U RANOME NOVOM VIJEKU
ABOUT THE PEOPLE FROM CARNIOLA IN CROATIAN-SLAVONIAN MILITARY BORDER FROM THE END OF THE 16TH TO THE BEGINNING OF THE 18TH CENTURY. CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF SLOVENE-CROATIAN RELATIONS IN THE EARLY MODERN PERIOD

Melita SRPAK, Silvija ZEMAN, Goran SABOL
ANALIZA I POSTOJEĆE STANJE IZVORA GEOTERMALNIH VODA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ANALYSIS AND EXISTING STATUS OF GEOTHERMAL WATER SOURCES IN THE VARAŽDIN COUNTY AREA

Lóránt BALI, Nóra HEGEDÚSNÉ BARANYAI
VRIJEDNOSTI I ANALIZA TURIZMA TRIJU ZNAČAJNIH KUPALIŠNIH GRADOVA NA OBALI JEZERA BALATON U DESETLJEĆU I POL 21. STOLJEĆA
VALUE AND ANALYSIS OF TOURISM OF THE THREE SIGNIFICANT BATHING TOWNS AT THE COAST OF THE LAKE BALATON IN THE FIRST DECADE AND A HALF OF THE 21ST CENTURY

Sandra KANTAR, Gordana PINTARIĆ, Kristina SVRŽNJAK
GASTRONOMSKA PONUDA PODRAVINE U FUNKCIJI RURALNOG TURIZMA
GASTRONOMY OFFER OF PODRAVINA IN FUNCTION OF RURAL TOURISM

Silvije JERČINOVIĆ
UTJECAJ POJEDINIH ČIMBENIKA INSTRUMENTA MARKETINGA NA USPJEŠNOST SUBJEKTA LOKALNOG TRŽIŠTA HRANE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
THE EFFECTS OF CERTAIN MARKETING INSTRUMENT FACTORS ON PERFORMANCE OF LOCAL FOOD MARKET SUBJECTS IN KOPRIVNICA – KRIŽEVCI COUNTY

PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
REVIEWS OF NEW BOOKS, MAGAZINES AND CONFERENCES

 • DRAGUTIN FELETAR, IVAN PEKLIĆ: »RADNIK« D.D. KRIŽEVCI, 70 GODINA DJELOVANJA (ĐURO ŠKVORC)
 • CRIS. ČASOPIS POVIJESNOG DRUŠTVA KRIŽEVCI, BROJ 1. /2018. (MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ)
 • IVAN ZVONAR, DVIJE DONJODUBRAVSKE RUKOPISNE PJESMARICE MATIJE FELETARA (MIHAELA CIK)
 • MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP »POVIJEST OKOLIŠA RIJEKE DRAVE« (NIKOLA CIK)
 • DRAŽEN PODRAVEC, MOJ ZELENI ZAVIČAJ (PETRA SOMEK)
 • J. BEDEKOVIĆ, D. FELETAR, M. BERLJAK, L. LOGOŽAR: PRINOSI ZA POVIJEST ŠTRIGOVE. (PETAR FELETAR)
 • RADOVI, BROJ 12/2018. (DRAGUTIN FELETAR)
 • SCIENTIA PODRAVIANA, BROJ 33 (PETAR FELETAR)
 • BRANKO BEGOVIĆ, OPĆINA VELIKI GRĐEVAC (DRAGUTIN FELETAR)
 • DOMINIK KOLARIĆ, ČETIRI KNJIGE: SVATOVSKI OBIČAJI, SJEĆANJE NA PROŠLOST (PETAR FELETAR)
 • PERIVOJ HRVATSKIH VELIKANA – RONDEL UČENIKA GIMNAZIJA U OSIJEKU (DRAGUTIN FELETAR)
 • VLADIMIR LEGAC, KRUNOSLAV MIKULAN, 100 GODINA NASTAVE NA HRVATSKOM JEZIKU I 140 GODINA OD OSNUTKA UČITELJSKE ŠKOLE U ČAKOVCU (PETAR FELETAR)
 • D. FELETAR, H. PETRIĆ, N. ŠETIĆ: ZRINSKI I FRANKOPANI, 100 GODINA OD POVRATKA U DOMOVINU (NIKOLA CIK)
Dodaj u košaricu