Format: 20x29 cm
Broj stranica: 216
Šifra proizvoda: 10381

Podravina broj 34

19.91 EUR

Neda KULENOVIĆ OCELIĆ, Igor KULENOVIĆ
NEOLITIČKO NASELJE GOLUBOVAC/SADICE - PRILOG POZNAVANJU NASEOBINSKIH OBRAZACA DONJE PODRAVINE
A NEOLITIC SETTLEMENT GOLUBOVAC/SADICE – NEW RESEARCH ON SETTLEMENT PATTERNS IN LOWER PODRAVINA

Ivan VALENT
EKSPERIMENTALNA IZRADA PEĆI ZA TALJENJE ŽELJEZNE RUDE - PROCESI, PROBLEMI, RJEŠENJA
EXPERIMENTAL PRODUCTION OF IRON ORE MELTING FURNACES – PROCESSES, PROBLEMS, SOLUTIONS

Jurica SABOL
LEDENO DOBA: PODRAVSKI FOSILI IZ DALEKE PROŠLOSTI
ICE AGE: PODRAVINA FOSSILS FROM DISTANT PAST

Ferenc VÉGH
NEPOZNATI TLOCRT ČAKOVEČKE UTVRDE IZ 1680. GODINE. ZA KRONOLOGIJU GRAĐEVINARSTVA NIKOLE VII.
ZRINSKOG / UNKNOWN BLUEPRINTS OF ČAKOVEC FORTRESS FROM 1680TH FOR CHRONOLOGY OF ARCHITECTURE OF NICHOLAS VII. ZRINSKI

Mihael SUČIĆ
TRGOVIŠTE VALPOVO KONCEM 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA
MARKET-TOWN OF VALPOVO AT THE END OF THE 17TH AND THE BEGINNING OF THE 18TH CENTURY

Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ
MARA MATOČEC I ŽENE
MARA MATOČEC AND WOMEN

Vladimir MIHOLEK
ODNOS MARE MATOČEC I TOME JALŽABETIĆA
RELATION OF MARA MATOČEC AND TOMO JALŽABETIĆ

Hrvoje PETRIĆ
O FRANJEVCIMA I KOPRIVNICI OD 16. DO POČETKA 18. STOLJEĆA
ABOUT FRANCISCANS AND KOPRIVNICA FROM THE 16TH TO THE EARLY 18TH CENTURY

Tatjana GREDIČAK, Damir DEMONJA
STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM AND CULTURAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL ENTREPRENEURSHIP WITH GOOD PRACTICE EXAMPLES IN KOPRIVNICA-KRIŽEVCI COUNTY
STRATEŠKO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM I KULTURNIM RESURSIMA ZA RAZVOJ LOKALNOG PODUZETNIŠTVA S PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Jasna POTOČNIK TOPLER, Ksenija KEČA, Violeta ZUBANOV, Mitja GORENAK, Mladen KNEŽEVIĆ
THE ROLE OF THE TOUR GUIDE PROFESSION IN THE DRAVA AND SAVA REGIONS: COMMUNICATING ATTRACTIONS IN INCREASINGLY AESTHETICIZED TOURISM CONSUMPTION
ULOGA ZANIMANJA TURISTIČKOG VODIČA NA PODRUČJU RIJEKA SAVE I DRAVE: KOMUNICIRANJE ATRAKCIJA U RASTUĆOJ ESTETIZIRANOJ TURISTIČKOJ POTROŠNJI

Valerija BOTRIĆ, Ljiljana BOŽIĆ, Tanja BROZ
REGIONALNE RAZLIKE U ULAGANJU U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ I PRODUKTIVNOSTI U HRVATSKIM PODUZEĆIMA
REGIONAL DIFFERENCES IN INVESTMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY IN CROATIAN COMPANIES

Manuel MAĐERIĆ, Saša PETAR, Krešimir BUNTAK
UTJECAJ DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA PODRAVKE D.D. NA POTROŠAČE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
INFLUENCE OF SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS PRACTICE OF PODRAVKA D.D. ON CONSUMERS IN KOPRIVNICA-KRIŽEVCI COUNTY

Melita SRPAK, Silvija ZEMAN
GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
MINERAL RAW MATERIAL MANAGEMENT IN VARAŽDIN COUNTY

Andrija ŠPOLJAR, Ivka KVATERNJAK, Vlado KUŠEC
MEHANIČKI OTPOR TLA U ŠUMSKOM I LIVADNOM EKOSUSTAVU
MECHANICAL RESISTANCE OF SOIL IN THE FOREST AND GRASSLAND ECOSYSTEMS

Magdalena NAJBAR-AGIČIĆ
VARAŽDINSKE VIJESTI OD 1945. DO 1990. GODINE
VARAŽDIN NEWS FROM 1945 TO 1990

PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
REVIEWS OF NEW BOOKS, MAGAZINES AND CONFERENCES

 • CRIS, BROJ 1/2017 (MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ)
 • IZLOŽBA I KATALOG: RAZVOJ PUČKOG ŠKOLSTVA U KOPRIVNICI I OKOLICI DO 1940. (BOŽICA ANIĆ)
 • ŽELJKO KRUŠELJ - ZAROBLJENICI PARALELNIH POVIJESTI (VLADIMIR ŠADEK)
 • PODRAVSKI ZBORNIK 44/2018 (BOŽICA ANIĆ)
 • ÁCS, M. – KRÁNICZ, G. – SZALAI, G. – VARGA, SZ. 2017: REFORMÁTUSOK BARANYÁBAN. (LÓRÁNT BALI)
 • 110 GODINA UZGOJA SIMENTALSKOG BLAGA U PREKODRAVLJU (DRAGUTIN FELETAR)
 • DR. HRVOJE NEIMAREVIĆ, MOJ OTAC PROF. ANTE NEIMAREVIĆ (DRAGUTIN FELETAR)
 • HRVATSKE OBLJETNICE, 18/19 (PETAR FELETAR)
 • ŽUŽA ZABJAN: KUD ŽDALA (PETRA SOMEK)
 • DRAGO ROKSANDIĆ: ČOVJEK I PROSTOR, ČOVJEK U OKOLIŠU, EKOHISTORIJSKI OGLEDI (PETAR FELETAR)
 • ZDENKO BALOG, NIKOLA ŽULJ: KRIŽEVCI, VJEKOVI SLOBODNOGA KRALJEVSKOG GRADA (PETRA SOMEK)
 • KREŠIMIR FILIĆ: POVIJESNI NATPISI GRADA VARAŽDINA (DRAGUTIN FELETAR)
 • ALOJZ JEMBRIH: KOTORIBSKI PROTOKOL (DRAGUTIN FELETAR)
 • ARTIKULACIJE: ČASOPIS ZA ČITANJE, BROJ 6 (MIHAELA CIK)
 • D. FELETAR I P. FELETAR: PROCESI DRAMATIČNE DEPOPULACIJE GORNJE HRVATSKE PODRAVINE (NIKOLA CIK)
 • IVAN TRNSKI, IZABRANA DJELA (MIHAELA CIK)
 • VLADIMIR MILIVOJEVIĆ: REKA: POVIJEST, PRIČE, LJUDI (NIKOLA CIK)
 • RANKO PAVLEŠ: BJELOVARSKI KRAJ I ZAPADNA BILOGORA U SREDNJEM VIJEKU (NIKOLA CIK)

IN MEMORIAM – IVAN GOLUB

Dodaj u košaricu