Format: 20x29 cm
Broj stranica: 212
Šifra proizvoda: 20036

Podravina broj 36

19.91 EUR

Tajana SEKELJ IVANČAN
OSTACI RANOSREDNJOVJEKOVNOG NASELJA NA LOKALITETU HLEBINE – VELIKE HLEBINE
REMAINS OF THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT IN THE LOCALITY OF HLEBINE – VELIKE HLEBINE


Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Marija BENIĆ PENAVA
DRAVSKA ZIMSKA OAZA (OSVRT NA IZGRADNJU OSJEČKE ZIMSKE LUKE)
WINTER OASIS ON DRAVA (REFLECTION ON CONSTRUCTION OF THE WINTER HARBOUR IN OSIJEK)

Vladimir MIHOLEK
OPORUKA KAO POVIJESNI IZVOR – TRAGOM OPORUKA TRIJU ĐURĐEVČANA IZ PRVE POLOVICE 20. STOLJEĆA
TESTAMENT AS HISTORICAL SOURCE – ON THE TRAIL OF TESTAMENTS OF THREE INHABITANTS OF ĐURĐEVAC FROM THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

Mislav GABELICA
ČISTA STRANKA PRAVA (STARČEVIĆEVA HRVATSKA STRANKA PRAVA/STRANKA PRAVA) U VIROVITICI 1895.-1914.
PURE PARTY OF RIGHTS (STARČEVIĆ’S CROATIAN PARTY OF RIGHTS /PARTY OF RIGHTS) IN VIROVITICA FROM 1895 TO 1914

Mario KOLAR, Gordana TKALEC
WHO IS TALKING IN IVAN GOLUB'S KALNOVEČKI RAZGOVORI (KALNOVEC DISCUSSIONS)? THE ANALYSIS OF SPEAKERS AND LYRIC POLYPHONY
TKO RAZGOVARA U »KALNOVEČKIM RAZGOVORIMA« IVANA GOLUBA? ANALIZA NOSITELJA ISKAZA I LIRSKOG VIŠEGLASJA

Matko MIKAŠINOVIĆ, Monika KOMUŠANAC
DEMOGEOGRAFSKA OBILJEŽJA HRVATSKIH PRIGRANIČNIH ADMINISTRATIVNIH JEDINICA PREMA REPUBLICI SLOVENIJI
DEMOGEOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CROATIAN ADMINISTRATIVE UNITS BORDERING WITH THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Filip ŠKILJAN, Barbara RIMAN
ŽIVOT POGRANIČNOG STANOVNIŠTVA: STUDIJA SLUČAJA MEĐIMURJE
LIFE OF BORDER POPULATION: CASE STUDY OF MEĐIMURJE

Saša PETAR, Dino VALEŠ, Krešimir BUNTAK
ANALIZA POTENCIJALA LOKACIJE ZA IZGRADNJU LOGISTIČKOG CENTRA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
ANALYSIS OF LOCATION POTENTIAL FOR CONSTRUCTION OF LOGISTIC CENTRE IN NORTHWEST CROATIA


Ante RONČEVIĆ, Marina GREGORIĆ, Dajana Maria HORVAT
PRIMJENA VIRTUALNE I PROŠIRENE STVARNOSTI U PROMOCIJI TURISTIČKIH DESTINACIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
THE USE OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY IN THE PROMOTION OF TOURIST DESTINATIONS IN NORTHWESTERN CROATIA

Krešimir BUNTAK, Daniel SAČER, Damira KEČEK
KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMJENE MENADŽERSKIH ALATA U PROCESU NABAVE U PODUZEĆIMA SJEVEROZAPADNE I SREDIŠNJE REGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
COMPARATIVE ANALYSIS OF APPLICATION OF MANAGERIAL TOOLS IN THE PROCUREMENT PROCESS IN COMPANIES OF NORTHWESTERN AND CENTRAL REGION IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Robert SLUNJSKI
TURISTIČKA PREZENTACIJA KULTURNE BAŠTINE MEĐIMURJA
TOURISTIC PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE OF MEĐIMURJE

Jelena LONČAR, Ivan SVIBEN
PROSTORNA DISTRIBUCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA I NJIHOV UTJECAJ NA GOSPODARSKU STRUKTURU GRADA KRIŽEVACA
SPATIAL DISTRIBUTION OF BUSINESS SUBJECTS AND THEIR INFLUENCE ON ECONOMIC STRUCTURE OF CITY OF KRIŽEVCI

PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
REVIEWS OF NEW BOOKS, MAGAZINES AND CONFERENCES

 • ĐURĐEVAČKI PIJESCI: GENEZA, STANJE I PERSPEKTIVE (NIKOLA CIK)
 • DRAGUTIN FELETAR: IZ POVIJESTI SPLAVARSTVA NA DRAVI (NIKOLA CIK)
 • ZVONIMIR IŠTVAN: 145 GODINA ŠUMARSTVA PODRAVINE I PRIGORJA (NIKOLA CIK)
 • GRGO GAMULIN: NAIVNI SLIKARI HLEBINSKE ŠKOLE (PETRA SOMEK)
 • HRVOJE PETRIĆ, FILIP ŠKILJAN: IZ POVIJESTI SRBA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE (DRAGUTIN FELETAR)
 • JANJA KOVAČ: LJUDSTVO MOJE MEĐIMURSKO, IMAŠ BLAGA I BOGATSTVA (PETRA SOMEK)
 • DOMOLJUB 100/110, PRIČA O ZGRADI I LJUDIMA (DRAGUTIN FELETAR)
 • MARTIN LUKAVEČKI: OTETO ZABORAVU – SJEVERNOHRVATSKE PUTOSITNICE (PETAR SOMEK)
 • MATIJA BERLJAK: BULA PAPE NIKOLE V. ZA CRKVU RODNOGA MJESTA SV. JERONIMA (DRAGUTIN FELETAR)
 • JELENA LONČAR, ZORAN STIPERSKI: INDUSTRIJSKA GEOGRAFIJA (PETAR FELETAR)
 • MIRKO PILAJ: MOJ SVAKODNEVNI RAZGOVOR S BOGOM PREKO LEPTIRA (DRAGUTIN FELETAR)
 • ZBORNIK DRAGE ROKSANDIĆA (DRAGUTIN FELETAR)
 • ŽELJKO KARAULA: POVIJEST GRUBIŠNOG POLJA (PETAR FELETAR)
 • 1. OKRUGLI STOL O REZULTATIMA ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA (ROBERT ČIMIN)
 • PODRAVSKI ZBORNIK 45 / 2019. (BOŽICA ANIĆ)

POGOVOR

UPUTE SURADNICIMA / A WORD TO ARTICLES’ CONTRIBUTORS

Dodaj u košaricu