Format: 20x29 cm
Broj stranica: 248
Šifra proizvoda: 10378

Podravina broj 33

19.91 EUR (150.00 KN)

Igor KULENOVIĆ
ARENDA – NASELJE KASNOG BRONČANOG DOBA I PROBLEMATIKA NASEOBINSKIH OBRAZACA U DRAVSKOJ NIZINI
ARENDA – A LATE BRONZE AGE SETTLEMENT AND THE PROBLEM OF THE SETTLEMENT PATTERN ON THE DRAVA PLAIN

Claudia DOJEN
THE GEOLOGICAL HISTORY OF THE RIVER DRAVA IN CARINTHIA (AUSTRIA) – KNOWN FACTS AND PROJECT DESCRIPTION
GEOLOŠKA POVIJEST RIJEKE DRAVE U KORUŠKOJ (AUSTRIJA) - POZNATE ČINJENICE I OPIS PROJEKTA

Matija ZORN
THE ECONOMIC ROLE OF THE DRAVA RIVER IN SLOVENIA: FROM NAVIGATION TO HYDROPOWER
GOSPODARSKA ULOGA RIJEKE DRAVE U SLOVENIJI: OD PLOVIDBE DO HIDROENERGIJE

Katarina MOSTARAC, Zvonko KAVRAN, Petar FELETAR
GOSPODARSKA VLOGA REKE DRAVE V SLOVENIJI – OD PLOVNOSTI REKE DO HIDROENERGETSKE IZRABE
DETERMINING ACCESSIBILITY OF POST NETWORK ELEMENTS WITH APPLICATION OF GRAVITY METHOD
ODREĐIVANJE DOSTUPNOSTI ELEMENATA POŠTANSKE MREŽE POMOĆU PRIMJENE GRAVITACIJSKE METODE

Hrvoje HARAMINA, Dino RADONJIĆ, Branko MIHALJEVIĆ
PRIJEDLOG I SIMULACIJSKA ANALIZA MJERA ZA UNAPREĐENJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PROMETA NA RELACIJI KOPRIVNICA – VIROVITICA
PROPOSAL AND SIMULATION ANALYSIS OF MEASURES FOR ADVANCMENT OF RAILWAY PASSANGER TRAFFIC ON RELATION KOPRIVNICA – VIROVITICA

Zoltán Péter BAGI
A FORGOTTEN SIEGE: MIKLÓS ZRÍNYI’S 1557 ATTACK ON ČAZMA
ZABORAVLJENA OPSADA: NAPAD NIKOLE ZRINSKOG NA ČAZMU 1557

Valentina PAVLIČ
THE STATUE OF SAINT JOHN OF NEPOMUK FROM THE SLIVNICA MANSION PARK – OVERLOOKED WORK OF JOSEPH STRAUB
KIP SVETOG IVANA NEPOMUKA IZ VRTA DVORCA SLIVNICA – ZANEMARENO DJELO JOSIPA STRAUBA

Dubravka BOŽIĆ BOGOVIĆ
DEMOGRAFSKI POKAZATELJI U MATIČNIM KNJIGAMA UMRLIH ZA NASELJA UZ KOPAČKI RIT U 18. I PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA
DEMOGRAPHIC INDICATORS IN REGISTERS OF DEATHS FOR 18TH AND EARLY 19TH CENTURY SETTLEMENTS IN KOPAČKI RIT AREA

Saša SENJAN
ZARAZNE BOLESTI I SMRTNOST DJECE U ŽUPI ĐURĐEVAC OD 1912. DO 1918. GODINE NA TEMELJU MATIČNIH KNJIGA UMRLIH
INFECTIOUS DISEASES AND CHILD MORTALITY RATE IN ĐURĐEVAC PARISH IN THE PERIOD FROM 1912 TO 1918 BASED ON REGISTER BOOKS OF DEATHS

Vladimir MIHOLEK
POGINULI I UMRLI VOJNICI U VELIKOME RATU S PODRUČJA RKT. ŽUPE U KLOŠTRU PODRAVSKOME
SOLDIERS KILLED OR DECEASED IN THE GREAT WAR FROM THE AREA OF ROMAN CATHOLIC PARISH OF KLOŠTAR PODRAVSKI

Dragutin BABIĆ, Filip ŠKILJAN
MAĐARI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI: SVAKODNEVICA, SJEĆANJE/PAMĆENJE I NACIONALNI IDENTITET
HUNGARIANS IN KOPRIVNICA-KRIŽEVCI COUNTY: EVERYDAY LIFE, RECOLLECTION/MEMORY AND NATIONAL IDENTITY

Ivan ZVONAR
DVIJE DONJODUBRAVSKE RUKOPISNE PJESMARICE IZ PERA MATIJE FELETARA
TWO HANDWRITTEN SONGBOOKS FROM DONJA DUBRAVA FROM THE QUILL OF MATIJA FELETAR

PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
REVIEWS OF NEW BOOKS, MAGAZINES AND CONFERENCES

 • MARIO KOLAR, IZAZOVI ČITANJA (MIHAELA CIK)
 • PODRAVSKI ZBORNIK BR. 43 (BOŽICA ANIĆ)
 • BORIS GOLEC: NEDOVRŠENA KROATIZACIJA DIJELOVA ISTOČNE SLOVENIJE (NIKOLA CIK)
 • CRIS, ČASOPIS POVIJESNOG DRUŠTVA KRIŽEVCI, BROJ 1/2017. (NIKOLA CIK)
 • EKONOMSKA I EKOHISTORIJA, BROJ 13 (NIKOLA CIK)
 • MARKO GREGUR: KAK JE ZGOREL PRESVETLI TROMBETASSICZ (MIHAELA CIK)
 • BRANKO BEGOVIĆ: OPĆINA ŠANDROVAC (NIKOLA CIK)
 • HELENA KUŠENIĆ, PUTEVIMA HLEBINSKE ŠKOLE (MIHAELA CIK)
 • RAD RAZREDA ZA DRUŠTVENE ZNANOSTI HAZU, KNJIGA 51/525 (NIKOLA CIK)
 • RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI I UMJET. RAD U BJELOVARU, SVEZAK 10 (NIKOLA CIK)
 • STJEPAN HRANJEC: MEĐIMURSKA NARODNA, KATOLIČKA OBIČAJNA BAŠTINA (VLADIMIR MIHOLEK)
 • TRAG DOBROTE: 20 GODINA VARAŽDINSKE BISKUPIJE (NIKOLA CIK)
 • RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD HAZU U VARAŽDINU, BROJ 28 (DRAGUTIN FELETAR)
 • U SLUŽBI BOGU I LJUDIMA (PETRA SOMEK) 
Dodaj u košaricu

Povezani proizvodi

PODRAVINA BROJ 15

6.64 EUR (50.00 KN)
PODRAVINA BROJ 16

6.64 EUR (50.00 KN)
PODRAVINA BROJ 17

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 18

19.91 EUR (150.00 KN)