Šifra proizvoda: 10199EK5

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA BROJ 5

6.64 EUR (50.00 KN)

Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša
Scientific Research Journal for Economic and Environmental History

ULOGA LOVAČKIH IZLOŽBI TE NJIHOV ZNAČAJ U VALORIZACIJI STUPNJA RAZVIJENOSTI LOVSTVA POJEDINE ZEMLJE S POSEBNIH OSVRTOM NA HRVATSKU
Izvorni znanstveni rad Krešimir Krapinec, Marijan Grubešić, Kristijan Tomljanović, Igor Kovač Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb

LOV I PLEMSTVO U HRVATSKOJ I SLAVONIJI
Izvorni znanstveni rad Mira Kolar-Dimitrijević Redovna profesorica u mirovini Zagreb Elizabeta Wagner Diplomirana povjesničarka umjetnosti i informatologije Zagreb

UTJECAJ LOVA NA RAZVOJ ČOVJEKA. POKUŠAJ EKOHISTORIJSKOG UVIDA
Izvorni znanstveni rad Tomislav Krznar Zagreb

LOV I RIBOLOV U STAROM EGIPTU
Izvorni znanstveni rad Mladen Tomorad Odsjek za povijest Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb

URBARIALNI ZAPISI O LOVSTVU NA OBMOČJU MED SAVO IN SOTLO V PRVI POLOVICI 17. STOLETJA
Izvorni znanstveni rad Dejan Zadravec Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Ljubljana Slovenija

HRVATSKA SELJAČKA LOVAČKA DRUŠTVA I ORGANIZACIJA LOVA U DRUGOJ POLOVICI 30-IH GODINA 20. STOLJE ĆA U HRVATSKOJ
Izvorni znanstveni rad Ivica Šute Odsjek za povijest Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb

UTJECAJ RIJEKE KUPE NA LOKACIJU I URBANI RAZVOJ VOJNOG SISKA
zvorni znanstveni rad Mirela Slukan Altić Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar« Zagreb

PRIVATNI PROJEKTI ISUŠIVANJA I MELIORACIJE TLA U DALMACIJI I ISTRI OD RANOGA NOVOG VIJEKA DO 20. STOLJEĆA
zvorni znanstveni rad Dr. sc. Dubravka Mlinarić Institut za migracije i narodnosti Zagreb

FIRE AND URBAN ENVIRONMENT IN EARLY MODERN CITIES AND TOWNS OF CROATIAN AND SLAVONNIAN KINGDOM (Varaždin , Križevci , Koprivnica , Zagreb)
Izvorni znanstveni rad Hrvoje Petrić Zavod za hrvatsku povijest Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb

ZAŠTITA OKOLIŠA U STAVOVIMA I PONAŠANJU STUDENATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Stručni rad Sandra Kantar, Kristina Svržnjak, Olga Razum Visoko gospodarsko učilište Križevci

BIBLIOGRAFIJA EKOHISTORIJE I EKONOMSKE POVIJESTI GRADA VARAŽDINA I NJEGOVE OKOLICE
Ivan Obadić Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin Varaždin

Dodaj u košaricu