Šifra proizvoda: 10189

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA BROJ 4

6.64 EUR

Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša
Scientific Research Journal for Economic and Environmental History

»NEODRŽIVI RAZVOJ« ILI KAKO JE KRČENJE ŠUMA U RANOME NOVOM VIJEKU OMOGUĆILO ŠIRENJE ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA?
Izvorni znanstveni rad Hrvoje Petrić Zavod za hrvatsku povijest Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb

USODA GOZDOV NA SLOVENSKEM DO 16. STOLETJA
Izvorni znanstveni rad Darja Mihelič, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Zgodovinski inštitut Milka Kosa Ljubljana SLOVENIJA

ŠUMA I ŠUMSKO DRVEĆE U HRVATSKIM RANOSREDNJOVJEKOVNIM ISPRAVAMA - ČINITELJ KOJI NEDOSTAJE
Izvorni znanstveni rad Marin Knezović Zagreb

ŠUMA I DRVEĆE U LATINSKIM SREDNJOVJEKOVNIM DOKUMENTIMA: PRIMJER MOSLAVAČKOG KRAJA
Prethodno priopćenje Silvija Pisk Odsjek za povijest Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

KRATAK OSVRT NA POVIJEST ŠUMA HRVATSKE I SLAVONIJE OD 1850. GODINE DO PRVOGA SVJETSKOG RATA
Izvorni znanstveni rad Prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević Red. sveuč. prof. u mirovini Zagreb

SOUTHERN BRAZILIAN INDIGENOUS POPULATIONS AND THE FOREST: TOWARDS AN ENVIRONMENTAL HISTORY
Prethodno priopćenje Jó Klanovicz João Fert Neto Álvaro Luiz Mafra Lages Brazil

PRIRODNI I KULTURNI PEJZAŽI POKRČJA U MLETAČKIM KATASTRIMA 1709./1711.
Izvorni znanstveni rad Mirela Slukan Altić Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar« Zagreb

HYGIENE AND COMMERCE: THE EXAMPLE OF DALMATIAN LAZARETTOS FROM THE FOURTEENTH UNTIL THE SIXTEENTH CENTURY
Izvorni znanstveni rad Sabine Florence Fabijanec Department of Historical Sciences Croatian Academy of Sciences and Arts Zagreb

ČOVJEK I OKOLIŠ U SOCIJALNOM KONTEKSTU. PRILOG SOCIJALNO-EKOLOŠKOM ISTRAŽIVANJU
Stručni rad Tomislav Krznar Zagreb

ŽIVJETI »TRIPLEX CONFINIUM«
(u povodu 60. godine rođenja prof. dr. sc. Drage Roksandića) Hrvoje Petrić

Dodaj u košaricu