Šifra proizvoda: 10166

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA BROJ 3

6.64 EUR

Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša
Scientific Research Journal for Economic and Environmental History

KOSTANJEVICA NA KRKI ALI »DOLENJSKE BENETKE« - EDINO SLOVENSKO MESTO NA REČNEM OTOKU
Izvorni znanstveni rad Boris Golec, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Zgodovinski inštitut Milka Kosa Ljubljana Slovenija

VODA U HRVATSKIM RANOSREDNJOVJEKOVNIM ISPRAVAMA
Izvorni znanstveni rad Marin Knezović Zagreb

KRKA KAO RAZDJELNICA VELIKAŠKIH GRADOVA ŠUBIĆA I NELIPIĆA NA KARTI MATEA PAGANA NASTALOJ OKO 1522. GODINE
Izvorni znanstveni rad Mirela Slukan Altić, Institut društvenih »Ivo Pilar« Zagreb

VODENICE U HRVATSKOJ (18. - 20. STOLJEĆE) KAO PRIMJER ODNOSA IZMEĐU LJUDI I RIJEKA/POTOKA
Izvorni znanstveni rad Mira Kolar-Dimitrijević, Red. sveuč. prof. u mirovini Zagreb Elizabeta Wagner Zagreb

ULOGA RIJEKE SAVE U POVIJESNOM RAZVOJU GRADA ZAGREBA
Stručni rad Branko Vujasinović Zagreb

DONJA DUBRAVA - SREDIŠTE SPLAVARSTVA NA RIJECI DRAVI
Izvorni znanstveni rad Dragutin FELETAR, Član suradnik HAZU Koprivnica; Hrvoje PETRIĆ, Zavod za hrvatsku povijest Filozofski fakultet Zagreb

ODVODNJA U OSJEČKOM KRAJU (19. STOLJEĆE I POČETAK 20. STOLJEĆA)
Pregledni rad Zlata Živaković-Kerže, Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod

REKA DRAVA IN NJENI SIGNIFIKANTNI KRAJI NA JOŽEFINSKI VOJAŠKI IZMERI ZA OZEMLJE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stručni rad Andrej Hozjan, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru Maribor Slovenija

Dodaj u košaricu