Šifra proizvoda: 21212121

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA BROJ 6

26.54 EUR (200.00 KN)

Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša
Scientific Research Journal for Economic and Environmental History

ZRINSKA GORA U RANOME NOVOM VIJEKU: KARTOGRAFSKE PERCEPCIJE
Izvorni znanstveni rad Drago Roksandić Odsjek za povijest Filozofski fakultet Zagreb

PLANINE , BRDA I BREŽULJCI U RANOSREDNJOVJEKOVNIM HRVATSKIM ISPRAVAMA
Izvorni znanstveni rad Marin Knezović Zagreb

HILLS OF KALNIK IN EARLY MODERN AGE: CONTRIBUTIONS TO ENVIRONMENTAL HISTORY
Izvorni znanstveni rad Hrvoje Petrić Department of History Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb Zagreb

PLANINE I MORLAČKI SVIJET U DALMACIJI : EKOHISTORIJSKI OSVRT
Izvorni znanstveni rad Marko Šarić Zavod za hrvatsku povijest Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb

PLANINA UČKA I MOZAICI IZ NJEZINE NOVOVJEKOVNE PROŠLOSTI
Izvorni znanstveni rad Slaven Bertoša Odsjek za povijest Odjel za humanističke znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Pula

GLAD U PLANINAMA I NIZINAMA U DRUGOJ POLOVICI 18. STOLJEĆA - USPOREDBA NIZINSKOG PODRUČJA (DONJE MEĐIMURJE) I BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJA (POTKOZARJE)
Izvorni znanstveni rad Viktoria Košak Katolički školski centar “Ivan Pavao II” Bihać Bosna i Hercegovina

ODKRITJE GORA: STRUKTURNE SPREMEMBE V DOJEMANJU GORA NA SLOVENSKEM DO ZAČETKA 20. STOLETJA
Izvorni znanstveni rad Borut Batagelj Zgodovinski arhiv Celje Celje Slovenija

PRVE KREDITNE USTANOVE ZA POMOĆ SELJAŠTVU U HRVATSKOJ - PRIMJERI SELA DRNJE I BRDOVEC (1873.-1883.)
Izvorni znanstveni rad Mira Kolar-Dimitrijević Sveuč. prof. u mirovini Zagreb

KO ZABOLIJO NOSNICE. RAZMIŠLJANJE O STRANIŠČIH IN SMRADU V DOLGEM 19. STOLETJU
Izvorni znanstveni rad Andrej Studen Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana Slovenija

STRUGGLES OVER THE EURASIAN BORDERLANDS AND THE ORIGINS OF THE COLD WAR
Izvorni znanstveni rad Alfred J. Rieber Professor Emeritus University of Pennsylvania History Department Central European University Budimpešta Mađarska

VELIKA PREKRETNICA: PEAK ENERGY I DEZINTEGRACIJA INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA
Tomislav Markus

IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE RADOVA O GOSPODARSTVU SAMOBORA
Danijel Vojak Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

Dodaj u košaricu