Šifra proizvoda: 10124

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA BROJ 1

6.64 EUR

Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša
Scientific Research Journal for Economic and Environmental History

ILIRIK U MARCELINOVOJ KRONICI
Kronika komesa Marcelina kao izvor za društvenu i gospodarsku povijest te ekohistoriju kasnoantičkog Ilirika

Izvorni znanstveni rad Hrvoje GRAČANIN
Odsjek za povijest Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

NASELJA GRADIŠĆANSKIH HRVATA U ZAPADNOJ MAĐARSKOJ
Na katastarskim planovima iz 1857. godine

Izvorni znanstveni rad Željko HOLJEVAC
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

KARTOGRAFSKI IZVORI ZA REKONSTRUKCIJU I PRAĆENJE RAZVOJA PROMETNIH KOMUNIKACIJA
Izvorni znanstveni rad Mirela SLUKAN ALTIĆ
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ OD VREMENA VELIKE SVJETSKE KRIZE I JAVNI RADOVI
Izvorni znanstveni članak Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ
Redovni sveučilišni profesor u miru Zagreb

PRILIKE GOSPODARSTVA GRADA RIJEKE
Od 1918. do 1924. godine

Izvorni znanstveni rad Daniel PATAFTA, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

PRISTUP EKOHISTORIJI PODRAVINE
Prema osmanskim izvorima

Izvorni znanstveni rad Nenad MOAČANIN, Odsjek za povijest Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Dodaj u košaricu