Šifra proizvoda: 10151

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA BROJ 2

6.64 EUR

Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša
Scientific Research Journal for Economic and Environmental History

NEKA RAZMIŠLJANJA O POSLJEDICAMA EPIDEMIJE CRNE SMRTI 1348. GODINE U DUBROVNIKU
Izvorni znanstveni rad Dr. sc. Gordan RAVANČIĆ, Hrvatski institut za povijest Zagreb

KUŽNA EPIDEMIJA V ČRNOMLJU V LETIH 1691-92 I
zvorni znanstveni rad Doc. dr. Boris GOLEC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa Ljubljana Slovenija

ULOGA DRŽAVE U PREVENCIJI I SANACIJI LOŠEG UTJECAJA BOLESTI NA GOSPODARSTVO SJEVERNE DALMACIJE U 18. STOLJEĆU
Izvorni znanstveni rad Dr. sc. Dubravka MLINARIĆ, Institut za migracije i narodnosti Zagreb

POVIJEST SANITARNIH KORDONA I NJIHOVA ULOGA U RAZVOJU DALMATINSKIH GRADOVA
Izvorni znanstveni članak Doc. dr. sc. Mirela SLUKAN ALTIĆ, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

PEPIDEMIJA KOLERE NA KRANJSKEM MED MESTOM IN PODEŽELJEM
Izvorni znanstveni rad Mag. Katarina KEBER, Zgodovinski inštitut Milka Kosa Ljubljana Slovenija

O ZATVORSKIM SUSRETIMA STJEPANA RADIĆA S BUHAMA I MIŠEVIMA ILI O JEDNOJ PREŠUTNOJ EKOHISTORIJSKOJ TEMI
Izvorni znanstveni rad Dr. sc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Elizabeta WAGNER Zagreb

O TIPOVIMA SEOSKIH NASELJA (I NJIHOVU OKOLIŠU) U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKOJ REGIJI U 18. I 19. STOLJEĆU
Izvorni znanstveni rad Hrvoje PETRIĆ, Zavod za hrvatsku povijest Zagreb

RAZVOJ ELEKTRIFIKACIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE DO DRUGOGA SVJETSKOG RATA - S POSEBNIM OSVRTOM NA KOPRIVNICU
Izvorni znanstveni rad Prof. dr. sc. Dragutin FELETAR, Geografski odsjek PMF-a Zagreb

Dodaj u košaricu