Format: 20x29 cm
Broj stranica: 224
Šifra proizvoda: 10084

PODRAVINA BROJ 03

6.64 EUR

Časopis za multidisciplinarna istraživanja
Scientific Multidisciplinary Research Journal

PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ KOT SPODBUJEVALEC REGIONALNEGA RAZVOJA

KARTOGRAFSKI IZVORI ZA POVIJEST ĐURĐEVCA OD SREDNJOVJEKOVNE UTVRDE DO IDEALNOGA GRADA

URBAR PAVLINSKOGA SAMOSTANA U STREZI 1477. GODINE

ODNOS SREDIŠNJE VLASTI I GRADA KOPRIVNICE ZA VLADAVINE UGARSKO-HRVATSKOGA KRALJA MATIJAŠA KORVINA (1458. - 1490.)

PROSTORNI RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNIH KRALJEVSKIH GRADOVA U PODRAVINI

PRILOG POZNAVANJU MOBILNOSTI STANOVNIŠTVA KOPRIVNICE DO POČETKA 17. STOLJEĆA

CEHOVI I BRATOVŠTINE U PODRAVINI KRAJEM SREDNJEGA I POČETKOM NOVOGA VIJEKA

CIJENA KOPRIVNIČKE POVELJE IZ 1356. GODINE

PRIKAZI NOVIH KNJIGA I ČASOPISA

Dodaj u košaricu