Format: 20x29 cm
Broj stranica: 152
Šifra proizvoda: 10115

PODRAVINA BROJ 06

6.64 EUR (50.00 KN)

Časopis za multidisciplinarna istraživanja
Scientific Multidisciplinary Research Journal

RADIĆEVI PODRAVSKI POMAGAČI NA PUTU TRAŽENJA POMOĆI U EUROPI 1923. GODINE

VARAŽDINSKA VOJNA KRAJINA - POSEBAN RAZVOJ JEDNE MIKROREGIJE U PODRAVINI

ŽIDOVI I NJIHOV UTJECAJ NA TRANSFORMACIJU NASELJA PODRAVSKOG VIŠEGRANIČJA KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA

TRAGOM JEDNOG KOPRIVNIČANCA U MLECIMA (XV. st.)

PREKMURJE - PODOBA PROSTORA

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE TORČEC - GRADIĆ

ARHEOBOTANIČKA ANALIZA UZORAKA S LOKALITETA TORČEC - GRADIĆ

ŽIVOTINJSKI NALAZI S ARHEOLOŠKOG LOKALITETA TORČEC - GRADIĆ

ANALIZE LESA IN OGLJA S SREDNJEVEŠKE NASELBINE TORČEC - GRADIĆ PRI KOPRIVNICI

PRIKAZI NOVIH KNJIGA I ČASOPISA

Dodaj u košaricu

Povezani proizvodi

PODRAVINA BROJ 18

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 19

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 20

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 21

19.91 EUR (150.00 KN)