Format: 20x29 cm
Broj stranica: 152
Šifra proizvoda: 10115

PODRAVINA BROJ 06

6.64 EUR

Časopis za multidisciplinarna istraživanja
Scientific Multidisciplinary Research Journal

RADIĆEVI PODRAVSKI POMAGAČI NA PUTU TRAŽENJA POMOĆI U EUROPI 1923. GODINE

VARAŽDINSKA VOJNA KRAJINA - POSEBAN RAZVOJ JEDNE MIKROREGIJE U PODRAVINI

ŽIDOVI I NJIHOV UTJECAJ NA TRANSFORMACIJU NASELJA PODRAVSKOG VIŠEGRANIČJA KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA

TRAGOM JEDNOG KOPRIVNIČANCA U MLECIMA (XV. st.)

PREKMURJE - PODOBA PROSTORA

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE TORČEC - GRADIĆ

ARHEOBOTANIČKA ANALIZA UZORAKA S LOKALITETA TORČEC - GRADIĆ

ŽIVOTINJSKI NALAZI S ARHEOLOŠKOG LOKALITETA TORČEC - GRADIĆ

ANALIZE LESA IN OGLJA S SREDNJEVEŠKE NASELBINE TORČEC - GRADIĆ PRI KOPRIVNICI

PRIKAZI NOVIH KNJIGA I ČASOPISA

Dodaj u košaricu