Format: 20,5x29 cm
Broj stranica: 308

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA BROJ 14

26.54 EUR

TEMA BROJA: IZ POVIJESTI ŠUMA SJEVERNOG I ISTOČNOG JADRANA
TOPIC: FROM THE FOREST HISTORY OF THE NORTHERN AND EASTERN ADRIATIC

Slaven BERTOŠA
STOLJEĆA ISTARSKIH ŠUMA: OD DAVNIH SPOMENA DO SUVREMENOG DOBA
ISTRIAN WOODS THROUGH PASSED CENTURIES: FROM THE ANCIENT MEMORIES TO OUR TIME

Elisabeth JOHANN
THE INTERRELATION OF WOOD REQUIREMENTS OF THE AUSTRIAN NAVY AND THE SHAPING OF THE CULTURAL LANDSCAPE IN THE NORTHERN ADRIATIC REGION
MEĐUSOBNA POVEZANOST POTREBA ZA DRVOM AUSTRIJSKE RATNE MORNARICE I OBLIKOVANJA KULTURNOG KRAJOLIKA NA PODRUČJU SJEVERNOG JADRANA

Aleksander PANJEK
AGAINST THE DESERT IN THE KARST. A PARADIGM-SHIFT FROM RUINED LANDSCAPE TO CULTURAL SAVANNAH
PROTIV PUSTINJE NA KRASU. PREBACIVAJUĆA PARADIGMA IZ RUINIRANOG KRAJOLIKA U KULTURNU SAVANU

Samanta PARONIĆ
LA GRAVEZZA DELLA CARRATADA: OSVRT NA LABINSKU KOMUNU
LA GRAVEZZA DELLA CARRATADA: A REVIEW ON THE COMMUNE OF LABIN

Marko JELENIĆ
POVIJESNE CRTICE O MOTOVUNSKOJ ŠUMI U PRVA TRI DESETLJEĆA XIX. STOLJEĆA
HISTORICAL SKETCHES OF THE MOTOVUN FOREST IN THE FIRST THREE DECADES OF THE 19TH CENTURY

Krešimir KUŽIĆ
ŠUMSKI (ILI BILJNI) POKROV NA JADRANSKIM OTOCIMA PREMA STRANIM PUTOPISCIMA − 15. – 17. STOLJEĆE
FOREST OR VEGETATION SHROUD ON ADRIATIC ISLANDS, ACCORDING TO FOREIGN TRAVEL WRITERS (15TH – 17TH CENTURY)

Josip FARIČIĆ
DESCRIPTIO SILVAE – PRIKAZI ŠUMA U HRVATSKOM PRIMORSKOM PROSTORU TIJEKOM 16. STOLJEĆA
DESCRIPTIO SILVAE – DEPICTION OF FORESTS IN THE CROATIAN LITTORAL IN THE SIXTEENTH CENTURY

Borna FUERST-BJELIŠ
DEFORESTACIJA I REFORESTACIJA U HRVATSKOME DINARSKOM KRŠU: ODNOSI I IMPLIKACIJE
DEFORESTATION AND REFORESTATION IN CROATIAN DINARIC KARST: HUMAN-ENVIRONMENTAL RELATIONS AND IMPLICATIONS

Artan R. HOXHA
EXPLOITING AND CONSERVING: FORESTS, NATION, AND STRATEGIES OF DEVELOPMENT IN 20TH CENTURY ALBANIA
ISKORIŠTAVANJE I OČUVANJE: ŠUME, NACIJA I STRATEGIJE RAZVOJA U ALBANIJI U 20. STOLJEĆU

Ivan VILOVIĆ
DEFORESTACIJA U MLETAČKOJ DALMACIJI: MIT, POVIJEST I PRIMJER OTOKA KORČULE
DEFORESTATION IN VENETIAN DALMATIA: MYTH, HISTORY AND EXAMPLE OF THE ISLAND OF KORČULA

Olga DIKLIĆ
ŠUME I DALMATINSKA EKONOMIJA U SPISIMA TROGIRSKIH FIZIOKRATA, PETRA NUTRIZIA GRISOGONA I IVANA LUKE GARAGNINA (XVIII./XIX. ST.)
FORESTS AND DALMATIAN ECONOMY IN THE WRITINGS OF TRGOGIR’S PHYSIOCRATS – PETAR NUTRIZIO GRISOGONO AND IVAN LUKA GARAGNIN (18TH / 19TH CENTURY)

OSTALI ČLANCI
OTHER TOPICS

Marta JURKOVIĆ
ODJECI MALOG LEDENOG DOBA U RANONOVOVJEKOVNOJ ISTRI: PRIMJER BOLJUNA
REVERBERATIONS OF THE LITTLE ICE AGE IN EARLY MODERN ISTRIA: THE EXAMPLE OF BOLJUN

Vesna ALEKSIĆ
EKONOMSKA ISTORIJA SRBIJE U DOMAĆOJ ISTORIOGRAFIJI 2010 – 2017: METODOLOŠKI IZAZOVI U KONTEKSTU INTERDISCIPLINARNIH ISTRAŽIVANJA
SERBIAN ECONOMIC HISTORY IN DOMESTIC HISTORY 2010 – 2017: METHODOLOGICAL CHALLENGES IN THE CONTEXT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Isao KOSHIMURA
THE WAKO’S ECONOMIC WARFARE AND THE MAKING OF THE EAST ASIAN SEAS’ ORDER
GOSPODARSKO RATOVANJE ISTOČNOAZIJSKIH »WAKO« PIRATA I NASTANAK NOVOG TRGOVINSKOG PORETKA U MORIMA ISTOČNE AZIJE

Anja GRGURINOVIĆ
MORLACI KAO EKONOMSKO DRUGO U DJELIMA ALBERTA FORTISA I IVANA LOVRIĆA
THE MORLACCHI AS AN ECONOMIC OTHER IN THE WORKS OF ALBERTO FORTIS AND IVAN LOVRIĆ

Branimir BRGLES
ZAPADNO ZAGREBAČKO PRIGORJE I PRISAVLJE U SREDNJOVJEKOVNIM VRELIMA
WESTERN PART OF PRIGORJE AND PRISAVLJE NEAR ZAGREB IN MEDIAEVAL SOURCES

Mislav RADOŠEVIĆ
IZVJEŠĆE GENERALNOG INSPEKTORA VOJNE KRAJINE, NADVOJVODE LUDWIGA VON HABSBURGLOTHRINGENA, O STANJU ZATEČENOM U SLAVONSKOJ VOJNOJ KRAJINI NAKON PUTOVANJA 1808. GODINE – PRIJEVOD I PRIJEPIS IZVORNOG RUKOPISA
HR-HDA-FOND 430 (SLAVONSKA GENERALKOMANDA), KUT. 48, 1809-R-4/1. (IZVJEŠTAJ NADVOJVODE LUDWIGA O STANJU U SLAVONSKOJ VOJNOJ KRAJINI NAKON PROPUTOVANJA)

PRIKAZI NOVIH KONFERENCIJA I KNJIGA / REVIEWS OF NEW CONFERENCES AND BOOKS

UPUTE SURADNICIMA / INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS

Dodaj u košaricu