Autor: Davor Krnjeta, prof
Format: 14,5x18,5 cm
Broj stranica: 384
Šifra proizvoda: KNBPI033001

Ptice Hrvatske – Ornitološki priručnik

33.18 EUR

Nastala iz pera i objektiva Zagrepčanina prof. Davora Krnjete, jednog od naših najboljih poznavaoca ptica, knjiga koju držite u ruci nezamjenjiv je vodič kroz ornitofaunu Hrvatske. Iako po struci nije biolog nego povjesničar, profesor Krnjeta se oduševljeno bavi proučavanjem ptica gotovo cijeli život i jedan je od naših vodećih majstora fotografije u tom području. Omiljena mu je aktivnost potraga za pticama u prirodi pa je iz literature i rada u praksi stekao golemo znanje i iskustvo o pticama koje možemo vidjeti u našim krajevima.

Većina ljubitelja ptica i kod nas se bavi njihovim promatranjem i/ili fotografiranjem. Zato je cilj ove knjige što širi krug ljudi upoznati s vrstama koje nastanjuju Hrvatsku. Uz vrhunsku fotografiju i naznaku gdje je snimljena, za svaku vrstu dan je kratak opis izgleda i prisutnosti kod nas, pretpostav¬ljeni broj jedinki, podaci o gniježđenju, staništu, prehrani, trajanju života, navikama, rasprostranjenosti u Europi i, za mnoge ptice, naznaka gdje ih možemo sresti na zagrebačkom području.

Želja nam je da ova knjiga bude mali, ali važan doprinos razumijevanju kompleksnog i dugotrajnog odnosa ljudi i ptica. No želimo i osvijestiti čitatelje o zaista raznolikom i bogatom okolišu koji nastanjujemo. Tako Veliku Britaniju, gotovo pet puta veću od naše zemlje, nastanjuju tri vr¬ste djetlića, dok samo mozaično stanište u sjeverozapadnoj Hrvatskoj posjećuje osam vrsta!

Na praktičnijoj razini, knjiga će pomoću detaljnih opisa i fotografskih priloga uvelike olakšati svim promatračima ptica da lakše odrede vrste. S druge strane, znanje o geografskom prostoru i staništu na kojem živi neka vrsta, navikama gniježđenja i ugroženosti trebalo bi pomoći da razumijemo u koje doba godine neke ptice ne bismo nikako trebali ometati. Ta svijest je iznimno važna kako bismo im olakšali gniježđenje, podizanje mladunaca i zimsko preživljavanje. Ukratko - tako ugroženim vrstama ptica pomažemo da opstanu.

Dodaj u košaricu