Autor: Alica Wertheimer-Baletić
Format: 17x24 cm
Broj stranica: 592
Šifra proizvoda: KNBGC005001

Demografska teorija, razvoj stanovništva Hrvatske i populacijska politika (Izbor radova)

290.00 KN  145.00 KN
( 38.49 EUR  19.24 EUR)

Je li Hrvatska pred demografskim slomom i zašto?! Prave odgovore na to dramatično pitanje naći ćete u novom, za našu demografiju kapitalnom djelu akademkinje Alice Wertheimer-Baletić.

Akademkinja Wertheimer-Baletić, koja pripada krugu najuglednijih europskih demografa, već je 1970-ih godina svojim istraživanjima upozoravala hrvatsku javnost na početak nepovoljnih demografskih kretanja. Ona je točno predvidjela tokove depopulacije koji su našu zemlju do danas doveli na rub demografskog sloma.

U prvom dijelu knjige razrađuju se osnove demografske teorije, kao polazište za valjana demografska istraživanja. Drugi dio knjige donosi razradu kretanja broja i strukture stanovništva od 1953. do 1991. godine. Najopsežniji, treći dio donosi temeljitu raščlambu demografskih procesa u Hrvatskoj od 1991. godine do danas, s proračunima demografskih kretanja do polovice 21. stoljeća. Tekstove prate mnogobrojne tablice i grafikoni.

Recenzenti knjige ugledni su hrvatski demografi prof. dr. sc. Anđelko Akrap i doc. dr. sc. Stjepan Šterc, a urednik i pisac pogovora je akademik Dragutin Feletar.

Biblioteka Geographia Croatica, knjiga 50
Godina izdanja: 2017.
Tvrdi uvez

Dodaj u košaricu

Povezani proizvodi

Samobor - zemljopisno-povijesna monografija

Grupa autora

470.00 KN260.00 KN (62.38 EUR 34.51 EUR)
Mozaik izvan grada

Aleksandar Lukić

210.00 KN180.00 KN (27.87 EUR 23.89 EUR)
Geomorfologija Konavala, Dubrovačkog primorja, Elafita i Pelješca

Mirko Šundov

189.00 KN50.00 KN (25.08 EUR 6.64 EUR)
Sveta Nedelja - grad na zapadnim vratima Zagreba

Dragutin Feletar

150.00 KN90.00 KN (19.91 EUR 11.95 EUR)