Format: 20x29
Broj stranica: 232
Šifra proizvoda: 20041

PODRAVINA BROJ 41

19.91 EUR (150.00 KN)

TEMA BROJA / TOPIC:
LOKALNI MEDIJI I HRVATSKO PROLJEĆE 1971.  / LOCAL MEDIA AND THE CROATIAN SPRING IN 1971


Željko KRUŠELJ
THE MEDIA ECHOES OF THE CROATIAN SPRING AND TITO'S VISIT TO KOPRIVNICA IN 1971: THE CLASH OF SUSRETI AND GLAS PODRAVINE
MEDIJSKI ODJECI HRVATSKOG PROLJEĆA I TITOVOG POSJETA KOPRIVNICI 1971. GODINE: SUKOB SUSRETA I GLASA PODRAVINE

Ivo MIŠUR
SLOBODNA DALMACIJA U HRVATSKOM PROLJEĆU
SLOBODNA DALMACIJA DURING CROATIAN SPRING

Lidija DUJIĆ, Irena RADEJ MILIČIĆ
IZMEĐU DEKLARACIJE I HRVATSKOG PROLJEĆA: STATUS KULTURE U GLASU PODRAVINE
BETWEEN DECLARATION AND CROATIAN SPRING: STATE OF CULTURE IN GLAS PODRAVINE

Magdalena NAJBAR-AGIČIĆ
KLJUČNI TRENUCI HRVATSKOG PROLJEĆA U OGLEDALU LOKALNOG TISKA – NA PRIMJERU GLASA PODRAVINE, VARAŽDINSKIH VIJESTI I KARLOVAČKOG TJEDNIKA
KEY MOMENTS OF THE CROATIAN SPRING IN THE MIRROR OF THE LOCAL PRESS – ON THE EXAMPLE OF GLAS PODRAVINE, VARAŽDINSKE VIJESTI AND KARLOVAČKI TJEDNIK

Krešimir LACKOVIĆ
ANALIZA MEDIJA U SLAVONIJI I BARANJI ZA VRIJEME I NAKON HRVATSKOG PROLJEĆA
MEDIA ANALYSIS IN SLAVONIA AND BARANJA DURING AND AFTER THE CROATIAN SPRING

OSTALE TEME / OTHER TOPICS

Hrvoje PETRIĆ
O LUDBREGU I OBITELJI BATTHYÁNY S POSEBNIM OSVRTOM NA ODNOS PREMA RELIKVIJI PRESVETE KRVI KRISTOVE (CCA 1696. – 1817.)
ABOUT LUDBREG AND THE BATTHYÁNY FAMILY WITH SPECIAL REFERENCE TO THE ATTITUDE TOWARDS THE RELIC OF THE HOLY BLOOD OF CHRIST (CCA 1696-1817)

Vladimir ŠADEK
USTAŠKI LOGOR ĐURĐEVAC U VRIJEME LOGORNIKA ĐURE MATONIČKINA (1942. GODINE)
USTASHA CAMP ĐURĐEVAC DURING THE TIME OF THE CAMP COMMANDER ĐURO MATONIČKIN (1942)

Mira KOLAR
PRIČA O ŽIVOTU PODRAVSKOG PRAVNIKA VINKA KOLARA
A STORY ABOUT THE LIFE OF PODRAVINA LAWYER VINKO KOLAR

Katerina FOTOVA ČIKOVIĆ, Mario TOMIŠA, Joško LOZIĆ
HOW EFFICIENT ARE COUNTIES IN THE CROATIAN RIVER DRAVA BASIN REGION? REVIEWING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS APPLICATIONS
KOLIKO SU EFIKASNE ŽUPANIJE UZ RIJEKU DRAVU? PREGLED APLIKACIJA ANALIZE OMEĐIVANJA PODATAKA (AOMP)

Danijel JURKOVIĆ, Vlatko SMILJANIĆ
UČINCI HRVATSKOGA PROLJEĆA NA POLITIKU I DRUŠTVO U KOPRIVNICI
AN OUTPUTS OF THE CROATIAN SPRING ON POLITICS AND SOCIETY IN KOPRIVNICA

Katica JURČEVIĆ, Marina PERIĆ-KASELJ
PODRAVKA NA TRŽIŠTIMA S IZRAŽENOM EKONOMIJOM MANJINSKIH ETNIČKIH ZAJEDNICA
PODRAVKA IN MARKETS WITH A STRONG ECONOMY OF MINORITY ETHNIC COMMUNITIES

Ana GLOBOČNIK ŽUNAC, Sandra TODOROV, Petra ERCEGOVAC
KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE ODGOJITELJA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
COMMUNICATION COMPETENCIES OF PRESCHOOL TEACHERS IN KOPRIVNICA-KRIŽEVCI COUNTY

PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
REVIEWS OF NEW BOOKS, MAGAZINES AND CONFERENCES

 • NIKOLA CIK, MAŠA ZAMLJAČANEC, ROBERT ČIMIN: PLEMENKA (D. KOŠUTA)
 • ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP ROMI U PODRAVINI I NJIHOVO STRADANJE U 2. SVJETSKOM RATU (D. KOŠUTA)
 • EKONOMSKA I EKOHISTORIJA, BROJ 17 (D. KOŠUTA)
 • DRNJANSKA PJESMARICA (1687.) (M. KOLAR)
 • H. KEKEZ, K. REGAN, ZRIN – SREDNJOVJEKOVNO SIJELO KNEZOVA BABONIĆA I ZRINSKIH (P. FELETAR)
 • MARIJAN JAKUBIN – UZ 50. OBLJETNICU LIKOVNOG STVARALAŠTVA I 75. OBLJETNICU ŽIVOTA (P. SOMEK)
 • PARKOVI – SPONA GRADA I PRIRODE (D. FELETAR)
 • ROBERT ČIMIN: ARHEOLOŠKI GENOM PODRAVINE (I. VALENT)
 • ZVONIMIR IŠTVAN: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO OGRANAK KOPRIVNICA (N. CIK)
 • MATEJ IŠTVAN: KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO MOLVE (N. CIK)
 • JOSIP TOMEC: VIRJE, 1897. – 1904. (N. CIK)
Dodaj u košaricu

Povezani proizvodi

PODRAVINA BROJ 24

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 25

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 26

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 27

19.91 EUR (150.00 KN)