Autor: Hrvoje Gračanin, Hrvoje Petrić i Mladen Tomorad
Format: 21x28 cm
Broj stranica: 272
Šifra proizvoda: UPGIM020103

SVIJET PRIJE NAS - POVIJEST 2

16.79 EUR

Udžbenik ''Svijet prije nas – Povijest 2'', za drugi razred gimnazija koncipiran je prema odgojno-obrazovnim ishodima navedenim u Kurikulumu za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 27/2019.). Riječ je o udžbeničkom kompletu koji se sastoji od tiskanog udžbenika te dodatnih digitalnih sadržaja

Udžbenik je koncipiran s naglaskom na tematsko-kronološki pristup, a propisane teme raspoređene su na pet područja ljudskog djelovanja (domena) prema sljedećem rasporedu: društvo, politika, ekonomija, znanost i tehnologija te filozofsko-religijsko-kulturno područje. Tematski sadržaji temeljeni su na propisanim odgojno-obrazovnim ishodima vezanim uz svako od pet navedenih područja.

Zadane teme osmišljene su i postavljene imajući u vidu postizanje ravnoteže između stjecanja temeljnih znanja o prošlosti i razvoja vještina povezanih s istraživanjem prošlosti. Povijesni sadržaji prezentirani su tako da potiču znatiželju i maštu kod učenika, želju za produbljivanjem i proširivanjem znanja korištenjem različitih povijesnih izvora (slikovnih i pisanih) te da vode razvijanju vještina važnih za procese povijesnog promišljanja, analiziranja, interpretiranja, vrednovanja i zaključivanja.

Kako bi se tijekom nastavnog procesa omogućilo aktivno učenje, razvoj povijesnog mišljenja - posebice kritičkog i kreativnog mišljenja te komunikacijske i socijalne vještine, osmišljeni su različiti zadaci te aktivnosti za učenike, s tim da se vodilo računa o psiho-fizičkim sposobnostima učenika. Zadaci i aktivnosti utemeljeni su na tehničkim konceptima iz kurikuluma i imaju za cilj omogućiti učenicima da na temelju vlastitog djelovanja razviju osjećaj za kronologiju, da razumiju utjecaj prostora i vremena na događaje, pojave i procese u prošlosti, sagledaju uzroke i posljedice te kontinuitete i promjene, primaju na znanje različite utemeljene perspektive te kritički analiziraju i interpretiraju povijesne izvore.

Dodaj u košaricu

Povezani proizvodi

GEOGRAFIJA 4

Dragutin Feletar i Ružica Vuk

13.14 EUR
POVIJEST 1

Ivana Malus Tomorad, Mladen Tomorad i Hrvoje Gračanin

13.67 EUR
POVIJEST 2

Hrvoje Petrić, Gordan Ravančić i Hrvoje Gračanin

13.67 EUR
POVIJEST 3

Željko Holjevac i Hrvoje Petrić

13.67 EUR