Autor: Mirko Šundov
Format: 20x27 cm
Broj stranica: 186
Šifra proizvoda: KNBGC004301

Geomorfologija Konavala, Dubrovačkog primorja, Elafita i Pelješca

25.08 EUR  6.64 EUR
( 189.00 HRK  50.00 HRK)

Ekspertiza geomorfoloških značajki područja Hrvatske južno od Neuma

Malo je poznato da je general Hrvatske vojske, dr. sc. Mirko Šundov, i vrstan geograf. Posebno se bavi fizičkom geografijom, a na temama o geomorfologiji južnoga Jadrana je magistrirao i doktorirao.

Ova studija daje ekspertizu geomorfoloških značajki područja Hrvatskejužno od Neuma. Terenskim radom identificirani su svi relevantnireljefni oblici i pojave, uz odgovarajuće kartiranje. Knjiga je imetodološki na visokoj razini dostignuća europske geografije.

Knjiga sadrži veći broj vrsnih geomorfoloških i drugih karata i crteža te obilje informativnih fotografija.

Tvrdi uvez, u boji

Dodaj u košaricu

Povezani proizvodi

Općina Bedenica – Na vrhu Zagrebačke županije

Dragutin Feletar, Hrvoje Gračanin, Anđelko Košćak, Petra Somek, Hrvoje Dečak i Juraj Fruk

26.54 EUR (200.00 KN)
Arheološki genom Podravine

dr. sc. Robert Čimin

46.45 EUR (350.00 KN)