Format: 20x29 cm
Broj stranica: 264
Šifra proizvoda: 10316

PODRAVINA BROJ 21

19.91 EUR (150.00 KN)

Časopis za multidisciplinarna istraživanja
Scientific Multidisciplinary Research Journal

Ranko PAVLEŠ
VLASTELINSTVO BEDNJA I POSJED KAPELA U SREDNJEM VIJEKU
BEDNJA ESTATE AND KAPELA MANOR IN MEDIEVAL TIMES

Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ
NASTAJANJE, RAZVOJ I PROPAST INDUSTRIJE U PODRAVINI DO 1945. GODINE
START, DEVELOPMENT AND DECLINE OF INDUSTRY IN 5 REGION UNTIL 1945

Lóránt BALI
THE MAJOR POLITICAL ASPECTS OF THE CROATIAN-HUNGARIAN RELATIONS IN THE CHANGING GEO-POLITICAL SPACE, IN THE CARPATHIAN-BALKAN REGION
GLAVNI POLITIČKI ASPEKTI HRVATSKO-MAĐARSKIH ODNOSA U PROMJENI GEOPOLITIČKOG PROSTORA KARPATSKO-BALKANSKE REGIJE

Ivica ZVONAR
ZAPISI PETRA GRGECA O PRVOM SVJETSKOM RATU I PODRAVINI U RATNOM RAZDOBLJU
WRITINGS OF PETAR GRGEC ON THE WORLD WAR ONE AND WARTIME 5 REGION

Vladimir ŠADEK
LOGOR JANKA-PUSZTA I RAZVOJ USTAŠKE ORGANIZACIJE U PODRAVINI DO 1934.
MILITARY CAMP OF JANKA-PUSZTA AND DEVELOPMENT OF CROATIAN FASCIST ORGANIZATION "USTASHE" IN 5 REGION BY THE YEAR 1934

Božica ANIĆ, Vesna PERŠIĆ KOVAČ
PRILOG POZNAVANJU DJELATNOSTI DRUŠTAVA U KOPRIVNICI UOČI I TIJEKOM PRVOG SVJETSKOG RATA
HISTORICAL CONTRIBUTIONS: SOCIETIES AND ASSOCIATIONS IN KOPRIVNICA BEFORE AND DURING THE WORLD WAR ONE

Valentina PAPIĆ BOGADI, Ivan PEKLIĆ
KAZALIŠNA UMJETNOST I FRANJO MARKOVIĆ, S POSEBNIM OSVRTOM NA RECEPCIJU U NOVINAMA NA NJEMAČKOM JEZIKU
THEATRES AND FRANJO MARKOVIĆ – SPECIAL REFERENCE TO THEATRICAL REVIEWS IN GERMAN LANGUAGE NEWSPAPERS

Đuro FRANKOVIĆ
PROTESTANTIZAM I PROTUREFORMACIJA U PODRAVSKIM HRVATSKIM SELIMA U MAĐARSKOJ U 16. I 17. STOLJEĆU
16th AND 17th CENTURY REFORMATION AND COUNTER-REFORMATION IN HUNGARY’S VILLAGES OF DRAVA VALLEY INHABITED BY ETHNIC CROATS

Petar FELETAR
DEMOGRAFSKE PROMJENE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI OD 1857. DO 2011.
DEMOGRAPHIC CHANGES IN KOPRIVNICA-KRIŽEVCI COUNTY FROM 1857 TO 2011

Marin DUGINA, Petar FELETAR, Igor FRANCETIĆ
ANALIZA PRIJEVOZNE POTRAŽNJE NA RELACIJI ZAGREB – KOPRIVNICA
ANALYSIS OF TRANSPORT DEMAND ON THE ROUTE ZAGREB – KOPRIVNICA

Goran KOS, Dubravko MILOJEVIĆ, Petar FELETAR
RAZVITAK PROMETNOG SUSTAVA GRADA VIROVITICE KAO SREDIŠTA PODRAVINE
DEVELOPMENT OF THE TRAFFIC SYSTEM IN THE CITY OF VIROVITICA AS THE CENTER OF 5 AREA

Damir DEMONJA, Robert BAĆAC
BAŠTINA I TRADICIJA U OBLIKOVANJU TURISTIČKE PONUDE NA RURALNOM PROSTORU HRVATSKE
HERITAGE AND TRADITION IN SHAPING THE TOURISM OFFER IN RURAL CROATIA

Hrvoje PETRIĆ
POPISI VARAŽDINSKOG GENERALATA IZ 1726. I 1749. GODINE
LAND SURVEY LISTINGS OF VARAŽDIN GENERALATE REGIONAL COMMAND DATING FROM 1726 AND 1749

Marija WINTER
CRTICE IZ POVIJESTI LEGRADA

PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
Aleksandar Lukić: mozaik izvan grada (Petar FELETAR)

Kulturno-prosvjetno društvo »Zrinski« (Mario KOLAR)

Molvarski likovni krug 1970.-2010. (Matej IŠTVAN)

Molve-ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju: zbornik radova sa znanstvenog skupa (Matej IŠTVAN)
Vladimir Šadek, Ustaše i Janka-puszta (Hrvoje PETRIĆ)
Historia Varasdiensis I Časopis za varaždinsku povjesnicu (Ivančica JEŽ)
Petra Somek: Tradicijsko graditeljstvo u Podravini (Nada MATIJAŠKO)
Hrvoje Petrić: Pogranična društva i okoliš (Dragutin FELETAR)
Politička, kulturna i društvena djelatnost Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj (Dragutin FELETAR)
Znanstveni skup »Povijest okoliša područja regionalnog parka Mura-Drava« (Ana-Marija MARTAN)

Dodaj u košaricu

Povezani proizvodi

PODRAVINA BROJ 22

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 23

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 24

19.91 EUR (150.00 KN)
PODRAVINA BROJ 25

19.91 EUR (150.00 KN)