Format: 20x29 cm
Broj stranica: 264
Šifra proizvoda: 10316

PODRAVINA BROJ 21

19.91 EUR

Časopis za multidisciplinarna istraživanja
Scientific Multidisciplinary Research Journal

Ranko PAVLEŠ
VLASTELINSTVO BEDNJA I POSJED KAPELA U SREDNJEM VIJEKU
BEDNJA ESTATE AND KAPELA MANOR IN MEDIEVAL TIMES

Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ
NASTAJANJE, RAZVOJ I PROPAST INDUSTRIJE U PODRAVINI DO 1945. GODINE
START, DEVELOPMENT AND DECLINE OF INDUSTRY IN 5 REGION UNTIL 1945

Lóránt BALI
THE MAJOR POLITICAL ASPECTS OF THE CROATIAN-HUNGARIAN RELATIONS IN THE CHANGING GEO-POLITICAL SPACE, IN THE CARPATHIAN-BALKAN REGION
GLAVNI POLITIČKI ASPEKTI HRVATSKO-MAĐARSKIH ODNOSA U PROMJENI GEOPOLITIČKOG PROSTORA KARPATSKO-BALKANSKE REGIJE

Ivica ZVONAR
ZAPISI PETRA GRGECA O PRVOM SVJETSKOM RATU I PODRAVINI U RATNOM RAZDOBLJU
WRITINGS OF PETAR GRGEC ON THE WORLD WAR ONE AND WARTIME 5 REGION

Vladimir ŠADEK
LOGOR JANKA-PUSZTA I RAZVOJ USTAŠKE ORGANIZACIJE U PODRAVINI DO 1934.
MILITARY CAMP OF JANKA-PUSZTA AND DEVELOPMENT OF CROATIAN FASCIST ORGANIZATION "USTASHE" IN 5 REGION BY THE YEAR 1934

Božica ANIĆ, Vesna PERŠIĆ KOVAČ
PRILOG POZNAVANJU DJELATNOSTI DRUŠTAVA U KOPRIVNICI UOČI I TIJEKOM PRVOG SVJETSKOG RATA
HISTORICAL CONTRIBUTIONS: SOCIETIES AND ASSOCIATIONS IN KOPRIVNICA BEFORE AND DURING THE WORLD WAR ONE

Valentina PAPIĆ BOGADI, Ivan PEKLIĆ
KAZALIŠNA UMJETNOST I FRANJO MARKOVIĆ, S POSEBNIM OSVRTOM NA RECEPCIJU U NOVINAMA NA NJEMAČKOM JEZIKU
THEATRES AND FRANJO MARKOVIĆ – SPECIAL REFERENCE TO THEATRICAL REVIEWS IN GERMAN LANGUAGE NEWSPAPERS

Đuro FRANKOVIĆ
PROTESTANTIZAM I PROTUREFORMACIJA U PODRAVSKIM HRVATSKIM SELIMA U MAĐARSKOJ U 16. I 17. STOLJEĆU
16th AND 17th CENTURY REFORMATION AND COUNTER-REFORMATION IN HUNGARY’S VILLAGES OF DRAVA VALLEY INHABITED BY ETHNIC CROATS

Petar FELETAR
DEMOGRAFSKE PROMJENE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI OD 1857. DO 2011.
DEMOGRAPHIC CHANGES IN KOPRIVNICA-KRIŽEVCI COUNTY FROM 1857 TO 2011

Marin DUGINA, Petar FELETAR, Igor FRANCETIĆ
ANALIZA PRIJEVOZNE POTRAŽNJE NA RELACIJI ZAGREB – KOPRIVNICA
ANALYSIS OF TRANSPORT DEMAND ON THE ROUTE ZAGREB – KOPRIVNICA

Goran KOS, Dubravko MILOJEVIĆ, Petar FELETAR
RAZVITAK PROMETNOG SUSTAVA GRADA VIROVITICE KAO SREDIŠTA PODRAVINE
DEVELOPMENT OF THE TRAFFIC SYSTEM IN THE CITY OF VIROVITICA AS THE CENTER OF 5 AREA

Damir DEMONJA, Robert BAĆAC
BAŠTINA I TRADICIJA U OBLIKOVANJU TURISTIČKE PONUDE NA RURALNOM PROSTORU HRVATSKE
HERITAGE AND TRADITION IN SHAPING THE TOURISM OFFER IN RURAL CROATIA

Hrvoje PETRIĆ
POPISI VARAŽDINSKOG GENERALATA IZ 1726. I 1749. GODINE
LAND SURVEY LISTINGS OF VARAŽDIN GENERALATE REGIONAL COMMAND DATING FROM 1726 AND 1749

Marija WINTER
CRTICE IZ POVIJESTI LEGRADA

PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
Aleksandar Lukić: mozaik izvan grada (Petar FELETAR)

Kulturno-prosvjetno društvo »Zrinski« (Mario KOLAR)

Molvarski likovni krug 1970.-2010. (Matej IŠTVAN)

Molve-ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju: zbornik radova sa znanstvenog skupa (Matej IŠTVAN)
Vladimir Šadek, Ustaše i Janka-puszta (Hrvoje PETRIĆ)
Historia Varasdiensis I Časopis za varaždinsku povjesnicu (Ivančica JEŽ)
Petra Somek: Tradicijsko graditeljstvo u Podravini (Nada MATIJAŠKO)
Hrvoje Petrić: Pogranična društva i okoliš (Dragutin FELETAR)
Politička, kulturna i društvena djelatnost Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj (Dragutin FELETAR)
Znanstveni skup »Povijest okoliša područja regionalnog parka Mura-Drava« (Ana-Marija MARTAN)

Dodaj u košaricu