Autor: Hrvoje Petrić
Format: 16x24 cm
Broj stranica: 240
Šifra proizvoda: KNBPI001101

Dragutin Feletar - prinosi za bibliografiju

100.00 KN  90.00 KN

U povodu 70. godišnjice života sveučilišnog profesora i člana suradnika HAZU

Najveći dio teksta o životu i radu D. Feletara napisao je doc. dr. sc. Hrvoje Petrić, a tu su još članci prof. dr. sc. Zvonka Kovača, prof. dr. sc. Mire Kolar, prof. dr. sc. Nevija Šetića i doc. dr. sc. Ružice Vuk.

Bibliografija radova D. Feletara sadrži: 106 knjiga i udžbenika, 476 znanstvenih i stručnih članaka, 70 literarnih radova, 143 predgovora u katalozima i knjiga te 193 uredništva knjiga.

U knjizi su tiskani i članci Ernesta Fišera, Mire Kolar-Dimitrijević, Zvonimira Bartolića, Ivana Peterlina, Nevena Budaka, Božene Loborec i Marija Kolara te dio autobiografije D. Feletara.

Tvrdi uvez, u boji

Dodaj u košaricu