Autor: Hrvoje Petrić
Format: 16x24 cm
Broj stranica: 240
Šifra proizvoda: KNBPI001101

Dragutin Feletar - prinosi za bibliografiju

13.27 EUR  11.95 EUR
( 100.00 HRK  90.00 HRK)

U povodu 70. godišnjice života sveučilišnog profesora i člana suradnika HAZU

Najveći dio teksta o životu i radu D. Feletara napisao je doc. dr. sc. Hrvoje Petrić, a tu su još članci prof. dr. sc. Zvonka Kovača, prof. dr. sc. Mire Kolar, prof. dr. sc. Nevija Šetića i doc. dr. sc. Ružice Vuk.

Bibliografija radova D. Feletara sadrži: 106 knjiga i udžbenika, 476 znanstvenih i stručnih članaka, 70 literarnih radova, 143 predgovora u katalozima i knjiga te 193 uredništva knjiga.

U knjizi su tiskani i članci Ernesta Fišera, Mire Kolar-Dimitrijević, Zvonimira Bartolića, Ivana Peterlina, Nevena Budaka, Božene Loborec i Marija Kolara te dio autobiografije D. Feletara.

Tvrdi uvez, u boji

Dodaj u košaricu

Povezani proizvodi

Tri rukopisne pesmarice s Priloka

Ivan Zvonar

9.95 EUR (75.00 KN)
Julikina kuharica iz Samobora

Vlatka Lamot Lajšić, prof.

10.62 EUR (80.00 KN)
60 godina rukometa u Samoboru (1957. – 2017.)

Mile Plazonić

26.54 EUR15.93 EUR (200.00 KN 120.00 KN)