Autor: Petar Feletar
Format: 20x27 cm
Broj stranica: 132
Šifra proizvoda: KNBGC002601

ISTOČNO MEĐIMURJE

89.00 KN  40.00 KN

Historijsko-geografski razvoj općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba i Donja Dubrava

Ova knjiga razrađuje i objašnjava historijsko-geografski razvoj istočnog Međimurja koje se nalazi u sastavu Međimurske županije, odnosno u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Za konkretnu analizu izabrano je geografsko područje četiriju najistočnijih međimurskih općina: Donje Dubrave, Donjeg Vidovca, Kotoribe i Svete Marije. To je kraj omeđen Murom sa sjevera i Dravom s juga, koji ima vrlo slične prirodno-geografske, demografske, gospodarske i povijesno-tradicijske značajke.

Meki uvez, dvobojni tisak

Dodaj u košaricu